STICHTING LIONS HELPEN KINDEREN

Stichting Lions helpen kinderen

Stichting Lions helpen kinderen

Lionsclub Zandvoort

De Lionsclub Zandvoort telt ongeveer 40 leden en beijvert zich om evenementen te organiseren in Zandvoort en omgeving waarmee geld wordt opgehaald voor goede doelen. Lionsclub Zandvoort maakt deel uit van Lions Nederland lions.nl en van Lions International. lionsclubs.org

Ook dit jaar heeft Lionsclub Zandvoort weer initiatieven genomen om een aantal activiteiten te organiseren voor de liefhebbers van golf, bridge, wijnen en Culture at the Beach.

De netto-opbrengsten van deze activiteiten komen ten goede aan specifieke projecten die kansarme kinderen ondersteunen in de regio, in eigen land en in derdewereldlanden. Stichting Lions Helpen Kinderen ziet erop toe dat alle fondsen op de goede plek terecht komen.

In Zandvoort doneert de Lions Club o.a. aan het Jeugd Sport Fonds en ondersteunt zij stichting Tante Joy die kinderen uit gezinnen met een ziek gezinslid helpen even op adem te komen.

U bent van harte welkom op onze evenementen. Wij staan open voor reacties op onze goede doelen en/of aanvragen of suggesties voor passende projecten.

Tot ziens!

www.lionsclubzandvoort.nl

Stichting Lions helpen kinderen

De Stichting stelt zich ten doel kinderen in nood of in achterstandsituaties te helpen. Hiervoor worden projecten in zowel Nederland als in ontwikkelingslanden ondersteund. De Stichting Lions Helpen Kinderen is in 1975 door de Lionsclub Zandvoort opgericht.

De Lionsclub Zandvoort zorgt voor de fondsenwerving en de Stichting realiseert de projecten. De stichting richt zich met name op projecten waarbij participatie van doorslaggevend belang is. Met ander woorden, projecten die zonder hulp van de stichting niet kunnen worden uitgevoerd.

Ook richt de stichting zich met name op concrete projecten waarbij ook een vrijwilligersbijdrage geleverd kan worden.

De stichting heeft reeds vele initiatieven ondersteund. Vele projecten in Nederland, maar ook in Afrika en Zuid Amerika zijn reeds gerealiseerd.

De stichting Lions helpen kinderen heeft geen beheerskosten zodat alle inkomsten aan goede doelen kunnen worden besteed.

Met de netto opbrengsten van Culture at the Beach 2017 ondersteunt stichting lions helpen kinderen stichting Tante Joy. Stichting Tante Joy helpt kinderen uit gezinnen met een ziek gezinslid even op adem komen.

www.lionshelpenkinderen.nl

Bekijk ook

Goed doel

Sponsor

Backstage FX

Sinds 2003 is Backstage FX, Crew & Productions actief in de evenementen en theater branche. Met onze creativiteit, passie voor het vak en uitgebreide kennis over de gehele breedte zetten wij ons elk dag weer opnieuw in om mooie en bijzondere producties te voorzien van effecten, crew, oplossingen en faciliteiten.